Zgłoszenie Motocykla

  1.  Udział oraz ekspozycja motocykli do konkursów CUSTOM na terenie ośrodka wystawowego jest bezpłatny.
  2. Każdy wystawca otrzyma wejściówkę na targi oraz after party – ilość będzie równa ilości zgłoszonych maszyn.
  3. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające z Zgłoszenia.
  4. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wymienione w Fromularzu Zgłoszenia.
  5. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora jest załączenie zdjęcia zgłaszanego pojazdu. Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px – dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB
  6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 01.04.2019 r.

Zasady i kategorie konkursu custom opublikujemy wkrótce.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Miejsca noclegowe dla wystawców zarezerwowane mamy na terenie Zielonej Bramy niezbędne informacje znajdziesz TUTAJ

  • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
  • Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
  • Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Targów dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
  • Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).

Wszelkie pytania kieruj na maila : info@customdays.pl